Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år. Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser, skal fremstilles til kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret.

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

De fleste godkjente bilverksteder, altså gjerne hos oss 🙂 og på NAFs testestasjoner
Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.
Nei. Sommerdekkene trenger heller ikke medbringes til kontroll om vinteren.
Ja. Imidlertid er biler som er registrert før 1. januar 1960 fritatt.
Du kan søke Statens vegvesen i ditt distrikt om å få endret kontrollmåneden.
I dag gjelder det ingen spesielle regler for når et bevaringsverdig kjøretøy skal til EU-kontroll. De følger de samme reglene som den kjøretøygruppen de tilhører.
Fra 1. oktober 2016 endres reglene for EU-kontroll for bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre. Kjøretøyene skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for EU-kontroll. Før 1. oktober 2016 gjelder dagens regler.

Her kan du sjekke frist for din EU-kontroll.

Et bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet. Et bevaringsverdig kjøretøy kan ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. Kjøretøyet kan bare brukes ved:
▪ spesielle anledninger, som for eksempel ved motorhistoriske samlinger og løp, eller 
▪ leilighetsvis (en sjelden gang), når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.
Hvis du har et kjøretøy som er 30 år eller eldre, i original eller tilnærmet original stand, kan du bestille time på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent kjøretøyet ditt som bevaringsverdig.
Hvis kjøretøyet ditt får status som bevaringsverdig, får det fra 1. oktober 2016 EU-kontroll når det er 35, 40, 45 og 50 år gammelt.
I dag skal bobiler og personbiler (M1-kjøretøy) mellom 3500 og 7500 kg til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at de ble registrert og deretter én gang i kalenderåret.
Fra 1. oktober 2016 endres reglene for EU-kontroll for bobiler og personbiler (M1 kjøretøy). Kjøretøy som har en tillatt totalvekt på 7500 kg eller mindre får EU-kontroll først når de er fire år gamle og deretter hvert andre år. Frem til 1. oktober gjelder dagens regler.
Nei, ikke dersom bilen har vært kontrollert og godkjent innen fristen i løpet av de to siste årene (siste året for biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser).
Denne opplysningen finner du i vognkortet.
Det året den ble førstegangsregistrert i utlandet eller det året den ble registrert i Norge første gang?
Uansett hvor bilen kommer fra så er det det året den ble registrert første gang som gjelder, uansett hvor det måtte være. Er bilen bruktimportert fra utlandet, er det derfor det året den ble registrert første gang der som gjelder.
Kontroller utført i utlandet godtas som regel ikke. Dette bl.a. fordi det finnes ingen oversikt over godkjente kontrollorgan og fordi kontrollen kan variere i omfang fra land til land.
Fristen du får oppgitt gjelder både kontroll og godkjenning. Du får altså ikke ny frist for å utføre eventuelle reparasjoner.
Ja. Du er selv ansvarlig for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent til rett tid.
Alle kontrollorgan står fritt til å fastsette egne priser. Hos Tollaksen Autoverksted koster en EU-kontrol 845,-